הצהרת פרטיות

1 בינואר 2010

אני מתחייב לשמור על פרטיותך ולא להעביר לגורם אחר כלשהו את פרטיך כפי שהוקלדו באתר. אני מתחייב גם להשתמש בפרטיך לצורך פנייה חד פעמית בנושא האתר. קשר מעבר לשיחה ראשונית יתקיים בהסכמתך בלבד.

עם זאת, מערכת האתר אוספת נתונים לגבי הגולשים המגיעים אל האתר, כתובת ה-IP שלהם, המקור ממנו הגיעו אל האתר, תאריך ושעה, וכן על התנהגות הגולשים באתר. נתונים אלו אינם מזוהים אישית עם שם או פרטי הגולש ומשמשים לצרכי סטטיסטיקה ושיווק.

אני עשוי לעדכן הצהרת פרטיות זו מעת לעת וכאשר יעשה כך, יעודכן תאריך העדכון שבראש הדף.

אני מקדם בברכה את הערותיך לגבי הצהרת פרטיות זו. אם אתה סבור שנמרוד קדם פעל שלא על פי הצהרת פרטיות זו, נא פנה אלי בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל לפי הכתובת:

נמרוד קדם
ת.ד. 514
נס ציונה 74104

בברכה,
נמרוד קדם