סודיות סמלי הרייקי

במסגרת הרייקי המסורתי לא נהוג לחשוף את סמלי הרייקי בפני מי שלא למד רייקי בצורה מסודרת בסדנה.

יש לכך מספר סיבות…

הראשונה היא שמי שלא השתתף בסדנה לא מבין את משמעות הסמלים ועלול לחשוב שיש להם כוח כלשהו, ואם מתרגל רייקי משתמש בסמלים למטרה מסוימת, אז גם הוא יכול.

זו הסיבה שלסמלי הרייקי מיוחסים עד היום דברים לא נכונים.

הסיבה השנייה היא שאנחנו לא רוצים שתיווצר קונוטציה שלילית לסמלי הרייקי. אנחנו רוצים שלתלמידי רייקי שנחשפים לסמלים במסגרת הסדנה לא תהיה היכרות מוקדמת מכל סוג שהוא עם הסמלים.

אחת הדוגמאות הנפוצות היא סמל המפלגה הנציונאל-סוציאליסטית בגרמניה של ימי מלחמת העולם השנייה. צלב הקרס במקורו הוא סמל הודי שנקרא "סווסטיקה" ויש לו משמעות של טוב ושפע. הנאצים לקחו אותו והפכו אותו לתמונת ראי של הסמל המקורי ובכך גם הפכו את המשמעות שלו מטובה לרעה.

חלקנו זוכרים את פרשת תיקי היד של זארה, אשר עליהם היה רקום סמל הסווסטיקה והצרכנים התרעמו על כך שזארה הפכו לאנטישמים ומוכרים תיקים עם צלב קרס. למעשה, סמל הסווסטיקה מופיע על התיק למזל טוב ולשפע שיהיה בתיק.

סמלי הרייקי

ההקשר השלילי שנוצר עם סמל הסווסטיקה בעקבות שימושו על ידי הנאצים, פגע במשמעות המקורית שלו וכיום אנשים נרתעים אפילו מלראות אותו.

איננו רוצים שייווצר מצב דומה עם סמלי הרייקי. איננו רוצים שמישהו יקח את סמלי הרייקי וישתמש בהם בצורה לא ראויה ויצור בראשנו הקשר שלילי.

יבואו אנשים ויגידו שהאינטרנט מלא בתמונות של סמלי הרייקי והם מופיעים גם בספרים רבים… אז בשביל מה?

אז קודם כל, חלק גדול מסמלי הרייקי, שמופיעים באינטרנט או בספרים, מצוירים בצורה לא נכונה או שאינם קשורים כלל לרייקי.

דבר שני – אני לא רוצה לתת יד לשיתוף הסמלים על גבי האינטרנט…


תגים: , ,

כתיבת תגובה